Monday, April 18, 2011

Route Map Menuju Taqwa

Pembaca yang dihormati, kali ini mari kita lihat apa yang boleh kita lakukan untuk meningkatkan lagi ketaqwaan kepada Allah.

Secara ringkasnya, ada beberapa jalan menuju ketaqwaan yang dipetik oleh penulis dari majalah solusi.

1) Menuntut ilmu

"Sesiapa yang dikehendaki kebaikan baginya akan diberikan kefahaman terhadap agama" [Riwayat Ahmad]

2) Beramal dengan ilmu

"Dan katakanlah (wahai Muhammad): Beramalah kamu (akan segala yang diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan” {at-Taubah:105}

3) Bermujahdah dan istiqamah 

"Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak ugama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan); dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya."{al-Ankabut:69}

"Sebaik amalan adalah berterusan walaupun sedikit"[Riwayat Muslim] 

4) Berdoa dan bertawakkal

"Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang berdoa dengan berkata: “Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami: perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertaqwa."{AlFurqan: 74}


Doa yang di amalkan oleh Rasulullah:
"Ya Allah, kurniakan jiwaku taqwanya. Bersihkan jiwaku. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Engkaulah pelindungnya dan penguasanya"[Riwayat Muslim]

5) Bertaubat dan melakukan kebaikan

"Bertaqwalah kamu kepada Allah di manapun kamu berada dan susulilah keburukan itu dengan kebaikan, nescaya kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan bergaullah sesama manusia dengan akhlak yang baik" [Riwayat at-Tirmizi, Ahmad dan al-Darimi]

6) Tidak berlebi-lebihan dengan yang halal

"Seorang hamba tidak dapat mencapai darjat taqwa(muttaqin) sehingga meninggalkan apa yang tidak berdosa semata-mata kerana khuatir terjerumus dalam dosa."[Riwayat at-Tirmizi dan Ibnu majah]

Sumber: Ringkasan dari solusi ISU #27:m/s 22

No comments:

Post a Comment